Focus

Down 2 Earth Capital focust zich met zijn investeringsfondsen bewust op kmo’s met hun hoofdzetel in België en een EBITDA tussen € 2m en € 10m. We geloven dan ook dat de fysieke nabijheid van belang is om een hechte samenwerking met onze partners te realiseren.

Onze teamleden beschikken over een ruime werkervaring in verschillende sectoren. Daarom beperken we ons voor het investeringsfonds niet tot één specifieke sector. De kwaliteit van de investering primeert. Onze specialiteit ligt in het bijzonder bij Belgische kmo’s, die zich in één van de volgende situaties bevinden:

 • Familiale opvolging
 • Groeifinanciering
 • Een management buy-out of management buy-in
 • Een volgende stap in professionalisering en internationalisatie

Investeringscriteria

We investeren zowel via meerderheid- als minderheidsparticipaties. De bedrijven waarmee we samenwerken voldoen steeds aan de volgende investeringscriteria:

 • Ze beschikken over een track record inzake rentabiliteit
 • Het EBITDA ligt tussen € 2m en € 10m
 • De hoofdzetel of beslissingscentrum is gelegen in België
 • Er zijn zowel internationaal als nationaal voldoende groeimogelijkheden

Gezien de ruime ervaring van het team, zijn we ook een sterke partner voor complexere transacties. Dit kan zowel op financieel technisch als op operationeel vlak zijn. Voor dat laatste staan we ook in zeer nauw contact met In 2 Action Capital, een zusterfonds voor bedrijven die zich in meer uitzonderlijke situaties bevinden.

Bedrijven kunnen een beroep doen op onze diensten in één van de volgende gevallen:

Familiale opvolging

Een generatiewissel is binnen veel familiebedrijven een scharnierpunt en gaat vaak gepaard met heel wat veranderingen. We overlopen alvast enkele belangrijke vragen die spelen bij een familiale opvolging:

 • Wat zijn de ambities van de familie?
 • Wie gaat het bedrijf leiden?
 • Wat is het toekomstig bestuursmodel?
 • Welke rol zal iedereen spelen?
 • Hoe wordt de eigendom georganiseerd?

Acht u de tijd rijp om het familiebedrijf over te laten aan de volgende generatie? We zijn graag uw partner in de nieuwe groeifase en de professionalisering van uw familiebedrijf.

Management buy-out

Bij een “management buy-out” of “MBO” neemt het bestaande management het bedrijf geheel of gedeeltelijk over van de huidige eigenaars. Aangezien de overnemers het bedrijf door en door kennen, is het due dilligence proces vaak beperkt. Daarentegen kan er wel nood zijn aan ondersteuning bij het betalen van de afkoopsom.

Een externe investeerder gezocht die het bestaande management helpt in de overname van het bedrijf? We bespreken graag met u de opties om de transactie mee te begeleiden.

Management buy-in

Bij een “management buy-in” of “MBI” neemt een extern managementteam het bedrijf over van de bestaande aandeelhouders. Ook de dagelijkse leiding van dit bedrijf komt dan toe aan het nieuwe managementteam.

Op zoek naar een private equity fonds dat u financieel en strategisch ondersteunt bij de overname? We zijn graag uw investeringspartner en helpen u eveneens bij de operationele uitwerking.

Owner buy-out

Bij een “owner buy-out” of “OBO” wordt het bedrijf overgenomen door een nieuwe holding van de huidige eigenaar samen met een investeerder. De huidige eigenaar kan hierdoor een gedeelte verkopen en het andere bedrijfsdeel behouden door te herinvesteren in de holding.

Op zoek naar een investeerder voor een volledige of gedeeltelijke bedrijfsovername? Wij zijn graag uw partner.

Afsplitsing van een niet core-activiteit

Ondernemingen hebben vaak verschillende activiteiten. Hierbij kan het voorkomen dat de onderneming besluit zich uitsluitend toe te leggen op haar kernactiviteiten en nevenactiviteiten af te stoten.

Op zoek naar een investeringspartner die u helpt een nieuwe onderneming op te starten voor uw afgestane activiteiten? We bespreken graag met u de financiële en operationele mogelijkheden.

Groeifinanciering

Elke bedrijfsgroei start met innovatie, maar daarvoor moeten natuurlijk voldoende financiële middelen voorhanden zijn. Bij een tekort kunnen investeerders voor een noodzakelijke kapitaalinjectie zorgen.

Op zoek naar een private equity fonds voor de groeifinanciering van uw onderneming? Bij Down 2 Earth Capital beschikken we over een ruime ervaring in verschillende soorten sectoren.

Herkapitalisatie

Bij een herkapitalisatie wordt de kapitaalstructuur van de onderneming gewijzigd. Een herkapitalisatie kan zich vertalen in:

 • Aantrekken van nieuw aandelenkapitaal
 • Incorporatie reserves in kapitaal

Wilt u nieuw aandelenkapitaal aantrekken? Dan stellen we de instap van ons private equity fonds graag voor als mogelijkheid.

Onze aanpak

Actieve betrokkenheid

Wij ondersteunen elke kmo waarin we investeren op een actieve manier. Ons mikpunt is steeds waardecreatie door bedrijfsgroei, internationalisatie en professionalisering.

Partnership en nauw overleg met het management van uw bedrijf zijn de funderingen van onze samenwerking. We blijven sterk betrokken bij strategische beslissingen maar houden ons buiten uw dagelijkse management. Naast ons ervaren team, steunen we ook op een uitgebreid netwerk van CEO’s, ondernemers en managers.

No Nonsense

Het zit in onze naam, maar ook in onze genen: weinig dure woorden, veel ervaring en pragmatisme. In onze samenwerkingen met kmo’s en andere partners is onze communicatiestijl dan ook steeds eerlijk en oprecht.

Transparantie

We geloven in de waarde van afspraken en beloftes. We zijn voorstander van een win-win voor alle partijen. Dat is altijd onze ambitie.

Hoe? Door een gemeenschappelijke agenda te creëren met ruimte voor alle belangen. We hanteren daarbij een open en vlotte communicatie. Om het met een waarheidsgetrouw cliché samen te vatten: goede afspraken, maken goede vrienden.

Realisme

Ondernemen gaat onvermijdelijk gepaard met risico’s en tegenslag, shit happens. Dat begrijpen we bij Down 2 Earth Capital zeer goed, maar ook dan zijn we graag uw partner. Ons team heeft reeds vele watertjes doorzwommen. Dankzij onze jarenlange ervaring durven we ook moeilijke beslissingen te nemen waar nodig.

Fundamenten van onze strategie

Groei en Internationalisatie

Het speerpunt binnen onze strategie? Groei, in al zijn facetten. Bedrijfsgroei blijft de belangrijkste waardecreator voor elke kmo. Afhankelijk van het bedrijf kan dit organisch in de thuismarkt, via internationale expansie of door acquisities. Bij veel van onze bedrijven mikken we zelfs op een combinatie van al deze facetten.

Professionalisering

De meeste kmo’s beschikken over een feilloze product- en klantenkennis. Binnen hun bedrijfsvoering worstelen ze daarentegen soms met enkele veelvoorkomende problemen. Ons team wil dan ook vooral een partner zijn in de verdere professionalisering van onder andere:

 • Interne systemen en processen: IT, HR en organisatiestructuur, …
 • Finance: rapportering, KPI’s, beheersing werkkapitaal, …
 • Groei: hoe bestaande klantenrelaties versterken, hoe marktuitbreiding realiseren, …
 • Innovatie: welke USP’s ontwikkelen, hoe marges voldoende hoog houden, …

Bedrijfscultuur

Bij Down 2 Earth Capital kijken we niet alleen naar spreadsheets. Rapportering en cijfers zijn uiteraard belangrijk, maar mensen zetten we steevast op de eerste plaats. De financiële gezondheid van een bedrijf is onlosmakelijk verbonden met de bedrijfscultuur.

Bovendien vinden we een goede ‘fit’ tussen het bedrijf en ons als investeerder essentieel. We geloven dat wederzijds vertrouwen de basis vormt van een succesvolle samenwerking.

Realistische leverage

Schuldfinanciering draagt in belangrijke mate bij aan waardecreatie binnen elke private equity context. Bij Down 2 Earth Capital bewaken we een realistische balans. Hiermee vermijden we een te grote druk op uw kmo en faciliteren we voldoende alle groeimogelijkheden.

Exit

Als financiële partij is Down 2 Earth Capital een tijdelijke partner. Het doel is om uw onderneming een volgende stap te laten zetten in de bedrijfsgroei. Na een periode van 5 tot 8 jaar stappen we uit het bedrijf. Ook in deze fase stellen we openheid en transparantie centraal. De exitstrategie wordt altijd uitgestippeld in samenwerking met het management en eventuele andere aandeelhouders.

Onze investeerders

Down 2 Earth Capital is een onafhankelijk investeringsfonds. Onze aandeelhouders zijn in belangrijke mate privé-investeerders, met name: CEO’s, ondernemers en industriële families. Onze eigen investeerders beschikken daarom over heel wat sectorexpertise en knowhow. Zij maken dan ook deel uit van het netwerk dat we regelmatig aanspreken om de bedrijven in ons private equity fonds bij te staan.

Daarnaast hebben ook een aantal institutionele investeerders geïnvesteerd in onze fondsen.